Raplamaa Partnerluskogu Märjamaa valla LEADER sidusrühmas tulevad traditsioonilised LEADER kevadised  ühistalgud, mille käigus korrastatakse ja seatakse suveks kasutamiseks valmis PRIA külameetme ning LEADER meetme toetatud objekte. LEADER talgute eesmärk on näidata LEADER  programmi jätkusuutlikkust. Laupäeval 30. aprillil algusega kl 10.30 ootab Teenuse Naiste Ühendus  kõiki abilisi...

Raplamaa Partnerluskogu Kehtna LEADER sidusrühmas algavad juba üheksandat aastat kevadised ühistööd LEADER objektidel. Ühiselt seatakse kevad-suviseks välihooajaks korda LEADER programmi toetusega rajatud külaplatsid, spordiväljakud, terviserajad, laste mänguväljakud.  Hooldatatakse ja remonditakse külamaju, laululavasid,  külakiikesid, supelkohti. LEADER sidusrühma korraldatavad lülatalgud toimuvad 30. aprillil 2016. aastal algusega kell 10.00  Kehtna...

Kolmapäeval 27. aprillil 2016  kl 16 toimub Rapla maavalitsuse suures saalis Raplamaa Partnerluskogu strateegia meetmete hindamiskomisjonide liikmete koolitus. Koolituse esialgne päevakava on järgmine Hindamiskomisjoni liikmete tegevuse üldised põhimõtted ja komisjoni liikme eetika. Ettekande teeb Triin Pobbol, Järva Maavalitsuse arengu-ja planeerimisosakonna juhataja, meetme 1 hindamiskomisjoni esimees. ...

01. mail kell 23.59 lõpeb projektitaotluste vastuvõtt meetmesse 1.  Elukeskkonna parendamine ja maaelu põhiteenuste kvaliteedi tõstmine  ning meetmesse 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine Taotlused esitada ainult digitaalselt e-pria keskkonnas  www.pria.ee kodulehe kaudu. Taotluse esitamiseks peab taotleja olema eelnevalt registreerunud e-pria kasutajaks....

Tallinnas  16-17. märtsil 2016 toimunud traditsioonilistel linnade ja valdade päevadel osales Raplamaa Partnerluskogu esindus eesotsas juhatuse esimehe Triin Matsaluga.  Võeti osa regionaalarengut, maaelu, külakogukonna edendamist, maaettevõtluse arengut puudutavatest erinevatest töötubadest - seminaridest. Seminaril Siseturvalisus. Kes täidab ühiskondliku ootuse?  tegi pika  ligi poole tunnilise ettekande teemal "Turvalise...

12. märtsil viidi Rapla valla külade ühenduse poolt läbi juba üheteistkümnes kord traditsiooniks muutunud Rapla valla külade tänuüritus.  Alati nädal enne kevade algust korraldataval  pidulikul üritusel tehakse kokkuvõtteid eelnenud aasta külaelu edendamisest, vaaagitakse külaelu arendamise kavasid. Arutatakse uusi algatus ja ideid. Mõeldakse, kuidas edendada külades...

Raplamaa turismiettevõtjad peavad 23. märtsil algusega kl 10  Lokuta küla puhkekeskuses Raplamaal  õppepäeva ettevõtluse edendamise aktuaalsete probleemide kohta. Ürituse korraldavad ühiselt MTÜ Raplamaa Turism, Raplamaa Partnerluskogu,  Raplamaa Arendus-ja ettevõtluskeskus,  SA Põhja-Eesti Turism, Webdesign OÜ ja OÜ Suur Seiklus. Õppepäeval tutvustab Raplamaa Partnerluskogu LEADER strateegia 2014-2020 erinevate meetmete...

Reedel 4. märtsil viis Raplamaa Partnerluskogu projektitoetuse taotlejatele läbi  infopäeva teemal kuidas koostada äriplaani, täita äriplaani vormi ja  finantsprognooside isegenereeruvat tabelit.  Äriplaani alase infopäeva soov esitati jaanuarikuus toimunud Raplamaa Partnerluskogu  uue perioodi strateegia meetmete infopäevadel valdades. Äriplaani koostamise vastu oli suur huvi, kokku osales üritusel  36...

Rapla valla LEADER sidusrühma  ja Rapla valla külade ühenduse eestvedamisel korraldatakse laupäeval 12. märtsil kl 18  traditsiooniline  külade TÄNUÜRITUS. Üritus toimub Raplas Krantsi Kõrtsis. Tänuüritusel tehakse kokkuvõtted külaelu edendamisest ja seatakse sihid tulevikuks.  Tänatakse tublimaid külasid ja aktiivsemaid külaelu edendajaid ning toetajaid. Ürituse eestvedaja on Raplamaa Partnerluskogu juhatuse...

Maaelu ministri määrusega nr 26, 22.12. 2015 muudeti LEADER objektide ja tegevuste tähistamise korda. Ministri määruse link  https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015051 Selgitav PRIA slaidiesitluse muutustest  Uus teavitusmäärus slaidesitlus muudatustest Vajalikud logod uuendatud kujul Logod uuendatud kujul  ...