[caption id="attachment_12320" align="alignleft" width="401"] Foto: Andriana Liibek[/caption] Raikküla on väga vanade traditsioonidega paik ja tema esmamainimine oli Läti Hendriku Liivimaa kroonikas juba 1216. aastal. Raikkülas oli Eestlaste vanemate nõupidamise koht. Hilisemal ajal on kultuurilooliselt piirkonna jaoks olnud tähtis Aleksander Keyserlingil ja tema Raikküla mõisal. Raikkülast on...

Maaeluvõrgustik kutsub kõiki maaelu arengust huvitatud inimesi kuulama Kadri Leetmaa (Tartu Ülikooli inimgeograafia kaasprofessor) loengut. Loengu teemaks on "Mis on tark maa ja kuidas selleni jõuda?" Euroopa Liidu poliitikas tähendab „linn“ valdavalt „kohta/kohalikku omavalitsust“, siis juhtubki tihti nii, et isegi hajaasustusega maavallad tahavad olla „targad linnad“,...

Maakondlike Arenduskeskuste Võrgustik tunnustas Raplamaa Partnerluskogu piirkondliku koostöö eest tänukirjaga "Raplamaa võrkpartner 2022". Tunnustuse andis üle Sihtasutus RAEK juhataja Janek Kadarik. Äge on teha koostööd tegusa partneri Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusega ! ...

Oleme loonud uue sarja lõppenud projektide edulugudest ja hakkame neid avaldama nii kodulehel, meie Facebookis kui ka toetusperioodi kokkuvõtvas kogumikus. Kui oled viinud aastatel 2016-2022 ellu Leader toetusega projekti, kirjuta sellest OMA LUGU, et saaksime seda kõigiga jagada! [caption id="attachment_12291" align="alignleft" width="426"] Autor: Andriana Liibek[/caption] Maadlust on Leon...

Lõppemas on LEADER toetusperiood 2014-2020 (2022) ja veel pooleli olevad või alustamata toetust saanud projektid tuleb üsna tempokalt ellu viia. Investeeringutoetuste saajatel on projektide elluviimiseks reeglina aega kaks aastat alates PRIA poolt taotluse rahuldamisest. Taotluses lubatud tegevused tuleb teostada maaeluministri määruses sätestatud tähtajaks. Mõne meetme konkreetse taotlusvooru osas...

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) uue perioodi (2023-2027) toetusi iseloomustab suurem panustamine keskkonna hoidmisesse ja kaitsesse, et aidata ellu viia rohepööret toidutootmises. Samal ajal on eesmärgiks ka tagada toidutootmise konkurentsivõime ja toidujulgeolek ning kogu maapiirkonna sotsiaalmajanduslik jätkusuutlikkus. Euroopa komisjon on uue toetuste perioodi suurima muutusena välja...

PRIA annab toetust väikeste põllumajandusettevõtete arendamiseks. Toetuse eesmärk on aidata kaasa põllumajandusettevõtete mitmekesise struktuuri säilimisele. Meetme raames antakse toetust väikestele põllumajandusettevõtetele põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks. Toetuse taotlemine toimub elektroonselt e-PRIA kaudu. Taotlust saab esitada 22. veebruarist 2. märtsini 2023 a. Taotluste eeltäitmist antud voorus ei toimu. Taotleja võib taotlusperioodi jooksul...

Oleme loonud uue sarja lõppenud projektide edulugudest ja hakkame neid avaldama nii kodulehel, meie Facebookis kui ka toetusperioodi kokkuvõtvas kogumikus. Kui oled viinud aastatel 2016-2022 ellu Leader toetusega projekti, kirjuta sellest OMA LUGU, et saaksime seda kõigiga jagada!    Kuimetsa krossirada on aastatega kujunenud välja väga oluliseks...

Oleme loonud uue sarja lõppenud projektide edulugudest ja hakkame neid avaldama nii kodulehel, meie Facebookis kui ka toetusperioodi kokkuvõtvas kogumikus. Kui oled viinud aastatel 2016-2022 ellu Leader toetusega projekti, kirjuta sellest OMA LUGU, et saaksime seda kõigiga jagada! [caption id="attachment_12224" align="alignleft" width="259"] Autor: Andriana Liibek[/caption]  Pirgu terviserada...

Turismiettevõtete külalislahkuse arenguprogrammi on registreerimine avatud kuni 24. jaanuarini! EAS-i ja KredeEx-i ühendasutuse turismiosakond koostöös Marketingi Instituudiga kutsub liituma turismiettevõtteid külalislahkuse arenguprogrammiga. Sellest turismiettevõtjate hulgas populaarsest programmist saab teadmised, kuidas külalislahkelt teenindada nõudlikku (välis)turisti, pakkuda meeldivat külastuskogemust ja seeläbi luua korduvkülastusi. Kogenud koolitajate ja praktikute käe all...